Geino-Kadensha

6-12-30 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 160-8374